Eleanitza

Claret ikastolak, Euskal Herrian inkulturazio, hurbiltasun eta presentziarekin benetako konpromiso moduan, euskara ikasketa eta komunikazio-hizkuntza nagusi gisa sustatzeko konpromisoa hartzen du. Horretarako ondorengo hizkuntza-printzipioak ezartzen ditu:

  • Hizkuntzek komunikazio-tresna izan behar dute, horrela pertsonen arteko interakziorako eta komunikazio-bide positiboen eraikuntzarako tresna izango dira.
  • Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania dira; horregatik, Claret ikastolak benetako elebitasuna lortzeko lan egingo du Euskal Herriko hizkuntza ofizial bien eta ingelesaren erabilera behikularrean konprometitzen da, azkeneko hau 2 urtetik 16 urtera bitarte iraskaten da. Hizkuntza hau dela medio “Natural Science” irakasgaia Lehen Hezkuntzako etapan irakasten da.
  • Hirueleaniztasunaren bidean heziketa-ekintza berritzaileak egiten ditu, teknologia berrien laguntzaz baliabide pertsonal, material eta funtzional guztiak optimizatu ahal izateko.